Iné

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť súboru
01.06.2018 Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR doc 39.5 kB
20.10.2016 Súhlas vlastníka s prihlásením na trvalý (prechodný pobyt) rtf 43.92 kB
20.10.2016 Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov rtf 42.58 kB
20.10.2016 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu rtf 38.9 kB
08.02.2016 Návrh na zrušenie pobytu doc 41 kB
08.02.2016 Žiadosť o potvrdenie o príbuzenskom/blízkom vzťahu doc 33.5 kB