Životné prostredie

Dátum Názov Typ súboru Veľkosť súboru
18.05.2015 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa pdf 87.88 kB
14.10.2014 Žiadosť o umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia rtf 60.86 kB
14.10.2014 Žiadosť o uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky rtf 55.63 kB
14.10.2014 Žiadosť o zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia rtf 51.93 kB