Kontakty

Obecný úrad, 906 06  Vrbovce 42

IČO. 00310140 , DIČO: 2021039889,  IBAN: SK4602000000000003324182

email : vrbovce.urad@vrbovce.sk

 

Mgr. Dušan Eliáš, starosta obce

mobil : +421 908 782 764

email : starosta@vrbovce.sk

 

Anna Horňáková, prednostka Obecného úradu, Matričný úrad Vrbovce /pre obec Vrbovce a Chvojnica/

tel.: +421 34 62 83229, mobil : +421 908 782 765

email : hornakova.urad@vrbovce.sk

 

pracovníčky Obecného úradu :

Jana Olšová

tel.: +421 34 65 40661, mobil : +421 902 838 511

email : olsova.urad@vrbovce.sk,

 

Martina Hyžová

tel.: +421 34 62 83211, mobil : +421 902 762 620

email : hyzova.urad@vrbovce.sk

 

Úradné hodiny :

pondelok       7.00 hod. - 12.00 hod      12.30 hod. - 15.30 hod.

utorok            7.00 hod. - 12.00 hod.     12.30 hod. - 15.30 hod.

streda            7.00 hod. - 12.00 hod.     12.30 hod. - 15.30 hod. 

štvrtok           7.00 hod. - 12.00 hod.     12.30 hod. - 15.30 hod.

piatok            7.00 hod. - 12.00 hod.     12.30 hod. - 15.30 hod. 

                          obedná prestávka od 12.00 hod. do 12.30 hod.

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva Vrbovce :

 

Hyža Miroslav, tel. 0905 251 887,  e-mail : hyza.m@centrum.sk

Hyža Vladimír, tel. 0907 481 006, e-mail : vladimirhyza11@gmail.com

Mišíková Marcela, tel. 0907 065 961, e-mail : MMisikova@seznam.cz

Olšová Veronika Ing., tel. 0905 165 776, e-mail : nicena22@gmail.com

Plaskoňová Lenka Mgr., tel. 0905 298 350, e-mail : plaskonova1@gmail.com

Trizuliak Boris, tel. 0948 252 492, e-mail : boris.trizuliak@bvsas.sk

Valášek Ján, tel. 0908 586 657, e-mail : jan.valasek@vrbovce.sk

Valúch Ján, tel. 0908 117 213, e-mail : jan.valuch@centrum.sk

Vandelia Pavol, tel. 0908 625 454, e-mail : pa.va83sk@gmail.com