Lesná spoločnosť Ostrý vrch

Lesná spoločnosť Ostrý Vrch - Vrbovce, pozemkové spoločenstvo


 

Dobrý deň

Vítame Vás na stránke Lesnej spoločnosti, kde sa môžete dozvedieť mnohé dostupné informácie

o našej spoločnosti týkajúce sa zloženia výboru a chodu spoločnosti.

 

 

Výbor

-predseda : Križan Martin tel. 0915 103369 mail : lsov @centrum.sk

-členovia : Ing.Súkup Ján 0911 329609

                         Sabota Ján 0905 758382

                         Valášek Ján 0908 586567

                         Matula Martin

                 Mgr.Mareček -Kolibiský Martin

                        Vrba Ján

-pokladník: Súkupová Milka 0944433941


 

Dozorná rada

-predseda: Baláž Pavol

-členovia : Jozefáková Alžbeta

Pražienkova Božena

 

 

 Prosime všetkých členov spoločnosti,ktorý nemajú odovzdané nové dedičske konania,respektýve listy vlastníctva (fotokópie)

a zmluvy o prenajme, aby ich priniesli: 1.časť p. Križanovi

                                                                      2.časť p. Matulovi

Ďakujeme

 

Kontakt: predseda Martin Križan 0915 103 369, E-mail: lsov@centrum.sk

 

 

Lesná spoločnosť Ostrý Vrch Vrbovce, pozemkové spoločenstvo

 

Výbor Ls. pozýva svojich členov a ich zákonných zástupcov na Zhromaždenie, ktoré sa

uskutoční dňa:

 

16.3.2018 tj. v piatok o 17.00 hod.

 

v jedálni miestneho pohostinstva. Členovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, môžu

splnomocniť svojho zástupcu na základe splnomocnenia

 

Program: 1. Zahájenie

2. Voľba komisií

. 3.Správa o činnosti

4.Účtovná uzávierka – rozdelenie zisku

5.Správa OLH – plán ťažby na r. 2018

6.Správa DR

7.Voľba členov výboru a Dozornej rady

8.Diskusia

9. Návrh uznesenia

10.Záver – vyplácanie podielov

 

Tlačivá na splnomocnenie budú k dispozícii COOP Jednote, FAUNE,

v predajni u p. HYŽOVEJ a u členov výboru Ls. Prezentácia členov od 16.30 hod.

 

Vo Vrbovciach: 10.2.2018 Výbor Ls