Lesná spoločnosť Ostrý vrch

Lesná spoločnosť Ostrý Vrch - Vrbovce, pozemkové spoločenstvo


 

Dobrý deň

Vítame Vás na stránke Lesnej spoločnosti, kde sa môžete dozvedieť mnohé dostupné informácie

o našej spoločnosti týkajúce sa zloženia výboru a chodu spoločnosti.

 

 

Výbor

-predseda : Križan Martin tel. 0915 103369 mail : lsov @centrum.sk

-členovia : Ing.Súkup Ján 0911 329609

                         Sabota Ján 0905 758382

                         Valášek Ján 0908 586567

                         Matula Martin

                 Mgr.Mareček -Kolibiský Martin

                        Vrba Ján

-pokladník: Súkupová Milka 0944433941


 

Dozorná rada

-predseda: Baláž Pavol

-členovia : Jozefáková Alžbeta

Pražienkova Božena

 

 

 Prosime všetkých členov spoločnosti,ktorý nemajú odovzdané nové dedičske konania,respektýve listy vlastníctva (fotokópie)

a zmluvy o prenajme, aby ich priniesli: 1.časť p. Križanovi

                                                                      2.časť p. Matulovi

Ďakujeme

 

Kontakt: predseda Martin Križan 0915 103 369, E-mail: lsov@centrum.sk