Stavebné konanie

Dátum Názov Typ Veľkosť
28.08.2018 Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vybudovania vodnej stavby - studne docx 15.24 kB
05.06.2018 Žiadosť o povolenie stavby vodohospodárskeho diela (studne) a odber podzemných vôd docx 0 B
01.06.2018 Žiadosť na ohlásenie stavebných úprav a urdžiavacích prác odt 9.7 kB
22.05.2018 Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby - prípojky doc 60.5 kB
22.05.2018 Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby s jednoduchým popisom odt 16.12 kB
02.09.2016 Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd - na odber podzemných vôd doc 34.5 kB
18.05.2016 Žiadosť o vydanie potvrdenia o neurčení súpisného čísla docx 12.37 kB
08.02.2016 Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle (pre stavby už existujúce) docx 12.7 kB
08.02.2016 Žiadosť o určenie súpisného čísla (pre novostavby) docx 12.32 kB
08.02.2016 Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla docx 12.5 kB
08.02.2016 Žiadosť o rozkopávku/pretláčku miestnej komunikácie doc 32 kB
08.02.2016 Žiadosť o povolenie informačného zariadenia docx 20.16 kB
08.02.2016 Žiadosť o povolenie vjazdu na miestnu komunikáciu doc 32 kB
08.02.2016 Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby docx 14.52 kB
08.02.2016 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stabe docx 14.28 kB
08.02.2016 Žiadosť o vyjadrenie k žumpe docx 13.02 kB
10.12.2015 Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia k vodnej stavbe a povolenie na odber podzemnej vody doc 38.5 kB