Stavebné konanie

Dátum Názov Typ Veľkosť
28.08.2018 Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vybudovania vodnej stavby - studne docx 16.69 kB
05.06.2018 Žiadosť o povolenie stavby vodohospodárskeho diela (studne) a odber podzemných vôd docx 16.47 kB
01.06.2018 Žiadosť na ohlásenie stavebných úprav a urdžiavacích prác odt 9.7 kB
22.05.2018 Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby - prípojky doc 60.5 kB
22.05.2018 Žiadosť na ohlásenie drobnej stavby s jednoduchým popisom odt 16.12 kB
02.09.2016 Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd - na odber podzemných vôd doc 34.5 kB
18.05.2016 Žiadosť o vydanie potvrdenia o neurčení súpisného čísla docx 12.79 kB
08.02.2016 Žiadosť o vydanie potvrdenia o súpisnom čísle (pre stavby už existujúce) docx 13.16 kB
08.02.2016 Žiadosť o určenie súpisného čísla (pre novostavby) docx 12.94 kB
08.02.2016 Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla docx 13.01 kB
08.02.2016 Žiadosť o rozkopávku/pretláčku miestnej komunikácie doc 32.5 kB
08.02.2016 Žiadosť o povolenie informačného zariadenia docx 22.51 kB
08.02.2016 Žiadosť o povolenie vjazdu na miestnu komunikáciu doc 31.5 kB
08.02.2016 Žiadosť o vyjadrenie k projektu stavby docx 15.22 kB
08.02.2016 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stabe docx 15.02 kB
08.02.2016 Žiadosť o vyjadrenie k žumpe docx 13.47 kB
10.12.2015 Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia k vodnej stavbe a povolenie na odber podzemnej vody doc 36 kB