Lesná spoločnosť Ostrý vrch

Lesná spoločnosť Ostrý Vrch - Vrbovce, pozemkové spoločenstvo


 

Dobrý deň

Vítame Vás na stránke Lesnej spoločnosti, kde sa môžete dozvedieť mnohé dostupné informácie

o našej spoločnosti týkajúce sa zloženia výboru a chodu spoločnosti.

 

 

Výbor

-predseda :       Križan Martin tel. 0915 103369 mail : lsov @centrum.sk

-členovia :    Ing.Súkup Ján          0911 329609

                        Sabota Ján         0905 758382

                         Bednár Miloš     0902 978767

                         Kramár Pavol     0908 587146

                   Ing.Zelenáková Lenka 0910 129954

                        Vrba Ján            0915 454499

-pokladník:        Súkupová Milka   0944 433941


 

Dozorná rada

-predseda: Sukup Martin   00420 737 259988  

-členovia : Černeková Martina     0905 853831

                Mišíková Andrea       0908 034467

 

 

 Prosime všetkých členov spoločnosti,ktorý nemajú odovzdané nové dedičske konania,respektýve listy vlastníctva (fotokópie)

a zmluvy o prenajme, aby ich priniesli: 1.časť p. Križan  Martin

                                                         2.časť p. Vrba Ján

Ďakujeme

 

Kontakt: predseda Martin Križan 0915 103 369, E-mail: lsov@centrum.sk