Spoločenské

Slovenský zväz záhradkárov a ovocinárov
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor, MČ Šance
Slovenský zväz chovateľov
Únia žien, ZO
Miestny dozorný výbor pri Jednote COOP s.d.
Poľovnícke združenie vlastníkov poľovných pozemkov
Klub rybárov
Seniorklub 
Slovenský červený kríž
Obecný futbalový klub