Vzdelávacie

Základná škola s materskou školou Vrbovce, Vrbovce č. 147, tel. kontakt : 034/6283215, www.skolavrbovce.edupage.org, email : skola.zs@vrbovce.sk
Materská škola pri základnej škole Vrbovce, Vrbovce č. 165, tel. kontakt : 034/6283201, www.skolavrbovce.edupage.org, email: skolka.zs@vrbovce.sk