Aktuality

Oznam

V súvislosti s digitalizáciou prenosu signálu v televíznom kábelovom rozvode v obci Vrbovce upozorňujeme občanov pripojených na televízny kábelový rozvod, že od piatka 19.12.2014 od ranných hodín príde k zmene vysielaných kanálov. Občania, ktorí na svojom televíznom prijímači nedokážu jednotlivé stanice preladiť, nech sa obrátia na obecný úrad, bude im zabezpečená technická pomoc. Uvedená zmena sa netýka analógových kanálov.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Obec Vrbovce oznamuje, že v dňoch 22. decembra 2014 až

 

 5. januára 2015  nebude obecný minibus premávať.

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Vrbovce

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce Vrbovce
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 1296
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  685
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obec. zastupiteľstva 654
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  669

                                   

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva :

Dušan Eliáš, Mgr.   počet platných hlasov  506
Marcela Mišíková    424
Ján Valášek 403
Lenka Plaskoňová, Mgr. 400
Boris Trizuliak   389
Róbert Patinka 377
Peter Sabota 325
Dušan Beblavý 296
Peter Hollý, Ing.   204

                   

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva :

Robert Adamek                                             počet platných hlasov 120

 

Za starostu obce Vrbovce bol zvolený :

Samuel Redecha, Ing. s počtom platných hlasov 462

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce :

Robert Adamek počet platných hlasov 35
Rastislav Redecha 172

                                                                                                                        

OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A ZPÍVAJÚ 1.6.2013 - 31.3.2014