Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 31.10.2014

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 31.10.2014.pdf

Priateľské stretnutie

Občania obcí Vrbovce a Vrbice - účastníci cezhraničného projektu "Ač v jiném kroji, přátelství nás spojí" sa v piatok 26.septembra stretli v juhomorsvkej obci Vrbice, aby slávnostne zakončili kurzy šitia krojov, ktoré prebiehali súčasne v obidvoch obciach. Výsledkom aktívnych kurzov boli profesionálne ušité mužské a ženské kroje a krásnym a pútavým ukončením obliekanie do vrbického ženského kroja.

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi.pdf

OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A ZPÍVAJÚ 1.6.2013 - 31.3.2014
Zoznam kandidátov na starostu obce Vrbovce a poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach

Miestna volebná komisia na zasadnutí dňa  22.9.2014 skontrolovala predložené kandidátne listiny a

podľa § 18 a § 23 zákona SNR č. 346/1990 Z.z.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení

neskorších predpisov zaregistrovala týchto kandidátov: