Aktuality

Upozornenie
                                                                      UPOZORNENIE PRE OBČANOV  !

      Vážení občania  -  v jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú  najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú  dôsledkom  porušenia zákona o ochrane pred požiarmi.  Niektorí občania svojim  nezodpovedným a ľahkovážnym konaním,   ohrozujú  okrem seba  a okolia aj  prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim  javom  a  preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na všetkých občanov  s výzvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,  

-   nevypaľujte suché trávnaté porasty ! 

-   nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!

-   nefajčite v lesoch !

-   na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len priestory na to určené – ohniská !  

-   pri odchode  ohniská  dôkladne uhaste !

Hasiči  upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € !

         Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým  a  preto  dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi  a  správajte sa  voči iným a prírode ohľaduplne a zodpovedne.                 

 

Kalendár podujatí Kopaničiarskeho regiónu marec 2015
Zámer na odpredaj obecného majetku - pozemku p. č. 2948/21 vo výmere 945 m2, vedenej ako ostatná plocha

Zámer na odpredaj obecného majetku - pozemku p. č. 25563 vo výmere 953 m2, vedenej ako záhrady

Výzva