Aktuality

Pozvánka na Úvodnú konferenciu k projektu „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“ 29.4.2014
Pozvánka na odbornú exkurziu „Za regionálnymi produktami Moravského Kravařska" 13.-14.5.2014
OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A ZPÍVAJÚ 1.6.2013 - 31.3.2014
Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Zámer na odpredaj obecného majetku - budova s. č. 743 na p. č. 5240/2

Zámer na odpredaj obecného majetku.jpg

Zámer na odpredaj obecného majetku - budova s. č. 309 na p. č. 510 a priľahlej parcely č. 998/3

Zámer na odpredaj obecného majetku.jpg

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci Vrbovce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci Vrbovce.docx

Milí priatelia, milí rodáci!

Chcel by som Vás osloviť v nasledovnej veci : Rozhodol som sa vydať knižku „Storočné ohliadnutie vo fotografii Vrboviec 1910 -2010“. V knižke budú fotografie vypovedajúce o ľuďoch a ich činnosti vo Vrbovciach. Knižka by mala mať 88 čiernobielych a 32 farebných fotografií so stručným popisom. Vydaných by bolo 300 kusov v pevnej väzbe formátu A4. Jedna kniha by stála 8,50 €. Vzhľadom na nedostatočné množstvo finančných prostriedkov by som Vám bol povďačný za akýkoľvek sponzorský dar, ktorým by ste mi mohli prispieť. Tlač bude uskutočnená ihneď po získaní príslušných finančných prostriedkov.
Už teraz Vám srdečne ďakujem !!!
Finančné príspevky rád uvítam na účte č. 16030140/6500 v Poštovej banke a.s., var.symbol 2011, konštantný symbol 0308, špecifický symbol : kniha Vrbovce

Ján Gavorník st., mail : jan.om2ga@zoznam.sk

 

 

Kalendár podujatí Kopaničiarskeho regiónu apríl 2014