Aktuality

Kalendár podujatí Kopaničiarskeho regiónu august 2014
Súťaž dobrovoľných hasičských zborov o putovný pohár starostu obce Vrbovce v MČ Šance 26.7.2014

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci Vrbovce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci Vrbovce.docx

OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A ZPÍVAJÚ 1.6.2013 - 31.3.2014