Aktuality

Kalendár podujatí Kopaničiarskeho regiónu júl 2014
Poľovníci deťom

Nedeľné popoludnie 22.júna patrilo deťom. Poľovné združenie Vrbovce za pomoci sponzorov pripravilo pre ne na futbalovom ihrisku bohatý program plný súťaženia a zábavy. Najväčším „ťahákom“ celého popoludnia boli súťaž v streľbe a iných disciplínach, ukážka hasičského zásahu, vozenie sa na koči a samozrejme sladké odmeny súťažiacim. Novinkou bola súťaž v streľbe rodičov, ktorej výťažok putoval deťom do našej Materskej školy. O obľúbenosti tejto už tradičnej akcie svedčí narastajúca účasť detí a rodičov.   

Zámer na odpredaj pozemku p. č. 2948/16

Strelecké preteky 15.6.2014 na strelnici Vrbovce

Vrbovčiansky folklór vo Vrbici v ČR na "Vrbeckej dedine" 14.6.2014

Okresná súťaž dobrovoľných hasičských zborov v Turej Lúke 7.6.2014

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci Vrbovce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v obci Vrbovce.docx

OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A ZPÍVAJÚ 1.6.2013 - 31.3.2014
Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria-brožúra