Aktuality

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi.pdf

vývoz veľkoobjemového odpadu

Vývoz veľkoobjemového odpadu.doc

Kalendár podujatí Kopaničiarskeho regiónu október 2014
Zoznam kandidátov na starostu obce Vrbovce a poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach

Miestna volebná komisia na zasadnutí dňa  22.9.2014 skontrolovala predložené kandidátne listiny a

podľa § 18 a § 23 zákona SNR č. 346/1990 Z.z.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení

neskorších predpisov zaregistrovala týchto kandidátov: 

 

 

OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A ZPÍVAJÚ 1.6.2013 - 31.3.2014