Aktuality

Úspechy žiakov našej základnej školy

15. apríla 2015 si žiaci 9. ročníkov  ZŠ overili svoje vedomosti z matematiky a zo slovenského jazyka v celoslovenskom testovaní. Napriek tomu, že po teste z rodného jazyka naši žiaci vychádzali z učebne so zmiešanými pocitmi, po zverejnení výsledkov  zavládla v 9. triede a v celej škole obrovská radosť. Test z matematiky napísali na 85%, čo je o 32,32% viac ako národný priemer a test zo slovenského jazyka napísali na 82,87%, čo predčí slovenský priemer o 20,29%. Týmito výsledkami dosiahla naša škola nádherný percentil , ktorý stanovuje poradie našej školy v skupine všetkých testovaných škôl. Percentil školy v matematike je  99,72. Interpretujeme ho tak, že 99,72% testovaných škôl dosiahlo horší výsledok ako my. Pri počte 1448 testovaných škôl  vychádza, že lepšie od našich deviatakov ovládajú matematiku iba v 4 školách na Slovensku. Percentil školy  v slovenskom jazyku a literatúre  je 99,32. Z tejto hodnoty vychádza, že pri počte 1309 testovaných škôl s vyučovacím jazykom slovenským je od nás v rodnom jazyku lepších len 9 škôl. Tohtoroční deviataci potvrdili svoju pozíciu múdrych, vnímavých a svedomitých mladých ľudí. 

 

 

 

Mladí zdravotníci z Vrboviec v Rožnove

„Hranica medzi životom a smrťou je tenká ako niť. Každý z nás môže zabrániť jej pretrhnutiu.“

Oblastný spolok Českého červeného kríža Brno-mesto a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica realizovali projekt:

"Terénní cvičení příhraničních hlídek“

Hlavným cieľom projektu bolo hravou a pre deti zaujímavou formou porovnať ich vedomosti a zručnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci, spojené s pátracou akciou v teréne.

V rámci projektu sa uskutočnil v dňoch 16. 5. - 17. 5. 2015 v Rožňove pod Radhoštem víkendový pobyt, kde sa realizovalo teoretické i praktické cvičenie, ktoré vyvrcholilo medzinárodnou súťažou detí a mládeže z ČR a SR.

SČK, územný spolok Senica reprezentovali tri družstvá  zo ZŠ s MŠ vo Vrbovciach, pod vedením Mgr. Janky Plešovej. Hliadka mladých zdravotníkov  I. stupňa /Monika Sabotová, Tomáš Mišík, Juraj Plaskoň, Adriana Beblavá a Samuel Eliáš/ skončila na 1. mieste, dve Hliadky mladých zdravotníkov II. stupňa /Gabriela Trizuliaková, Adriana Zimová, Adam Valúch, Viktor Pakan a Ľubomíra Filúšová/ na  2. mieste a /Michaela Valášková, Adam Eliáš, Lucia Valášková, Diana Sukupová a Erika Sukupčáková/ na 4. mieste

Všetky hliadky si museli poradiť s ošetrením rôznych reálnych zranení /havária auta, napadnutie psom, pád na kolieskových korčuliach, zasiahnutie elektrickým prúdom, rozľahlé popálenie, zlomeniny, podvrtnutie, úrazy s krvácaním.../ vrátane resuscitácie. Dokonalé napodobnenie úrazov, vrátane chovania figurantov by zaskočilo i nás dospelých. Nestačilo iba poznať ako poskytnúť účinnú prvú pomoc, ale hlavne správne a rýchlo sa rozhodnúť, ako zareagovať.

Súťažiaci stihli nie len súťaž, ale zúčastnili sa i pátracej akcie – vyhľadanie ranených v teréne /pomocou rojnice/ a následný transport - prenos ranených k najbližšej komunikácii, čo má možnosť málokto v reálnom živote. Navštívili sme spoločne skanzen, zahrali sme si bowling, vykúpali sa v bazéne, zahrali si ping-pong, minigolf a hlavne nadviazali nové priateľstvá. Bola to pekná odmena za celoročnou /u mnohých i dlhoročnou/ prácou.

Veď veľakrát je záchrana ľudského života v rukách laikov, keď záchranná služba je na ceste. Štatistiky ukazujú, že 50% úmrtí sa stane pred príchodom profesionálov. Pritom niekoľko jednoduchých úkonov prvej pomoci často tvorí jedinú hranicu medzi životom a smrťou.

A čo je našou motiváciou? Vo väčšine európskych krajín vie poskytnúť prvú pomoc 5-10% populácie a my patríme medzi nich.

            Všetkým ďakujeme za skvelú reprezentáciu nielen školy, ale i celej Slovenskej republiky.

Dotazník pre rozvoj obce i Kopaničiarskeho regiónu

Vážení občania, 

záleží vám na rozvoji našej obce? Chcete svojimi nápadmi a návrhmi prispieť k jej napredovaniu? Máte záujem na tom, aby v našej obci, či blízkom okolí bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitná vidiecka škola i materská škola? Využite možnosť zapojiť sa do rozhodovania o rozvoji obce a vyplňte nasledovný dotazník! Prispejete tak k tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 2022. Cieľom tohto krátkeho dotazníka je zmapovať potreby  a  predstavy  občanov,  neziskových  organizácii  i  podnikateľov  v  obci  a  následne  ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i iných zdrojov v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2022 do reality.

Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji obce a Kopaničiarskeho regiónu, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka. Stiahnite si dotazník, vyplňte ho a zašlite mailom alebo poštou na adresu obce do 31.5.2015 . /dokument projektorý zámer je pre podnikateľov/

dotazník pre občanov obce.doc

dotazník pre podnikateľov.doc  projektový zámer.doc

dotazník pre tretí sektor.doc

 

 

Oslávili sme "Deň matiek"

V nedeľu 10.5. sme oslávili Deň matiek. Základná škola s Materskou školou pripravili pre ne krásne pásmo básničiek, pesničiek a scénok. Za spoluprácu pri organizovaní tohto príjemného posedenia ďakujeme učiteľkám Základnej a Materskej školy, ZO Únie žien Vrbovce a Ev.a.v. cirkevnému zboru Vrbovce. 

 

 

Kalendár podujatí Kopaničiarskeho regiónu máj 2015
Stavanie mája 2015

Vo štvrtok 30.apríla 2015 sa na námestí staval máj. Ďakujeme členom DHZ Vrbovce, poslancom Obecného zastupiteľstvom a občanom, ktorí aktívne pomáhali pri tradičnom ručnom stavaní mája.

 

 

 

 

Oznámenie

V rámci reorganizácie úradov práce, soc. vecí a rodiny, bolo od 01.03. 2015 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom + na pracovisku Myjava zriadené nové oddelenie služieb občanovi, ktoré vybavuje pre občanov sprostredkovanie zamestnania + žiadosti pri uplatňovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a všetky štátne sociálne dávky:

prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, príspevok pri narodení dieťaťa,  príspevok na starostlivosť o dieťa a príspevky v náhradnej starostlivosti.

Uvedené oddelenie služieb pre občana sídli  na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  Nové Mesto nad Váhom – na ul. Hviezdoslavova 40, (Žltá budova :  prízemie  +  I. poschodie) a na pracovisku Myjava – ÚPSVaR,  ul. M.R. Štefánika 6,  na prízemí.

Ponuka pracovných miest
Výzva