Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 31.10.2014

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 31.10.2014.pdf

Ej, na Vrbovcoch jarmak byu....

V sobotu 18.októbra sa na námestí obce Vrbovce uskutočnil tradičný jarmok.

Myjavská dychovka, ukážky tradičných remesiel, atrakcie pre deti, bohaté občerstvenie,

otvorené priestory Vrbovčianskej izby, tombola, veľa predávajúcich a pekné počasie boli

úspešným ťahákom na túto vydarenú akciu.

Priateľské stretnutie

Občania obcí Vrbovce a Vrbice - účastníci cezhraničného projektu "Ač v jiném kroji, přátelství nás spojí" sa v piatok 26.septembra stretli v juhomorsvkej obci Vrbice, aby slávnostne zakončili kurzy šitia krojov, ktoré prebiehali súčasne v obidvoch obciach. Výsledkom aktívnych kurzov boli profesionálne ušité mužské a ženské kroje a krásnym a pútavým ukončením obliekanie do vrbického ženského kroja.

Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi.pdf

vývoz veľkoobjemového odpadu

Vývoz veľkoobjemového odpadu.doc

Kalendár podujatí Kopaničiarskeho regiónu október 2014
OD PÁLAVY PO MYJAVU, VŠECI TVOŘÍ A ZPÍVAJÚ 1.6.2013 - 31.3.2014
Zoznam kandidátov na starostu obce Vrbovce a poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach

Miestna volebná komisia na zasadnutí dňa  22.9.2014 skontrolovala predložené kandidátne listiny a

podľa § 18 a § 23 zákona SNR č. 346/1990 Z.z.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení

neskorších predpisov zaregistrovala týchto kandidátov: